QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Odoo CMS - a big picture

Cách nhanh nhất để tăng lợi nhuận bạn phải quản trị tài chính thật tốt. Tăng doanh thu giảm chi phí và dựa trên số liệu thống kê báo cáo để kiểm soát tài chính hiệu quả.

Liên hệ »

Odoo image and text block

Hóa đơn y tế

Tạo thanh toán dựa trên dịch vụ đã chỉ định, trên thanh xuất hiện trạng thái: Đã thanh toán/ thanh toán 1 phần/ thanh toán toàn bộ.

In hóa đơn cho khách hàng ngay lập tức.

 

Thu chi, công nợ khách hàng tại phòng khám

Xuất phiếu thu và chi, kiểm tra số tiền khách hàng thanh toán cho từng hồ sơ khám bệnh, lịch sử thanh toán và công nợ của khách hàng được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Khách hàng trả thừa tiền sẽ hoàn lại được, khách hàng không sử dụng dịch vụ nữa có thể hủy được hóa đơn đó.

Khách hàng có thể trả nhiều lần cho 1 liệu trình thật dễ dàng để quản lí công nợ của khách hàng.

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Quản lý doanh thu của phòng khám

Doanh thu của phòng khám được phân thành nhiều nguồn đưa về ví dụ như Website, Facebook,... Giúp cho chủ phòng khám phân luồng được doanh thu để nhằm mục đích tính lương cho nhân viên.

Cần thiết lập công thức tính lương để tự động lấy những dữ liệu cho vào công thức tính từ đó tính lương cho nhân viên và có thể xuất dưới dạng bảng. 


Odoo image and text block

Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ hoặc thanh toán bằng tiền mặt hay bạn có thể thanh toán bằng internet banking, hệ thống sẽ ghi lại tất cả và thống kê một cách rõ ràng.

Bạn có kế hoạch thanh toán hàng tháng cho khách hàng. Họ có thể trả 1 lần hoặc trả nhiều lần bạn vẫn theoo dõi được rất chính xác và tiện lợi.