Contact us

Contact us about anything related to our company or services.

We'll do our best to get back to you as soon as possible.

Send
Công ty TNHH BMS TECHNOLOGY
902 Kim Giang
    Thanh Liệt, Thanh trì
    Hà Nội
    Vietnam
0899.1899.59
cs@bmstech.io
Google Maps

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO QUẢN LÍ PHÒNG KHÁM NHA 

Khóa học cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin, hướng dẫn để bạn có thể thao tạo thành thạo trên phần mềm DENTOSYS