Bắt đầu viết ở đây...

Một dòng tít lớn

Một phụ đề tốt

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Những câu truyện hay cho mọi người thậm chí khi chỉ viết cho một người. Nếu bạn thử viết nội dung với suy nghĩ tổng quát dành tất cả mọi người, nội dung có thể sẽ không thành công và nhạt nhẽo. Sẽ không có ai quan tâm cả. Hãy viết cho một người. Nếu nội dung là chân thực với một người, nó sẽ chân thực với số còn lại