GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

 

Giảm Chi Phí Hoạt Động Và Cải Thiện Dịch Vụ Của Bạn

Tiết kiệm lâu dài với bảng giá linh hoạt

Gói Basic

399.000

(Thanh toán hàng năm)
 • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Quản lý hồ sơ bệnh án
 • Quản lý hồ sơ khám điều trị, đơn thuốc mẫu, hình ảnh chuẩn đoán
 •  Quản lý doanh thu theo các nguồn và doanh thu tổng
 •  Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp
 • Sử dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng
 • Kết nối mạng và lưu trữ không giới hạn

Gói Standard

499.000

(Thanh toán hàng năm)
 • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Quản lý hồ sơ bệnh án
 • Quản lý hồ sơ khám điều trị, đơn thuốc mẫu, hình ảnh chuẩn đoán
 •  Quản lý doanh thu theo các nguồn và doanh thu tổng
 •  Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp
 • Sử dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng
 •  Tích hợp CRM chăm sóc khách hàng
 • Gửi tin nhắn tự động chăm sóc khách hàng và hẹn lịch nhắc nhở và tái khám
 • Tự động nhắn tin chúc mừng sinh nhật, ngày lễ tết, dịp đặc biệt
 • Kết nối mạng và lưu trữ không giới hạn

Gói Advance

699.000

(Thanh toán hàng năm)
 • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Quản lý hồ sơ bệnh án
 • Quản lý hồ sơ khám điều trị, đơn thuốc mẫu, hình ảnh chuẩn đoán
 •  Quản lý doanh thu theo các nguồn và doanh thu tổng
 •  Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp
 • Sử dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng
 •  Tích hợp CRM chăm sóc khách hàng
 • Gửi tin nhắn tự động chăm sóc khách hàng và hẹn lịch nhắc nhở và tái khám
 • Tự động nhắn tin chúc mừng sinh nhật, ngày lễ tết, dịp đặc biệt
 • Tích hợp WEBSITE để xây dựng thương hiệu cho khách hàng
 • Kết nối mạng và lưu trữ không giới hạn

Gói Pro

899.000

(Thanh toán hằng năm) 
 • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Quản lý hồ sơ bệnh án
 • Quản lý hồ sơ khám điều trị, đơn thuốc mẫu, hình ảnh chuẩn đoán
 •  Quản lý doanh thu theo các nguồn và doanh thu tổng
 •  Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp
 • Sử dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng
 • Tích hợp CRM chăm sóc khách hàng
 • Gửi tin nhắn tự động chăm sóc khách hàng và hẹn lịch nhắc nhở và tái khám
 • Tự động nhắn tin chúc mừng sinh nhật, ngày lễ tết, dịp đặc biệt
 • Tích hợp chatbot trên Facebook để thu hút và chăm sóc khách hàng tự động
 • Tích hợp WEBSITE để xây dựng thương hiệu cho khách hàng
 • Kết nối mạng và lưu trữ không giới hạn

NẾU KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU MUỐN NÂNG CẤP HAY NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẶC THÙ THEO PHÒNG KHÁM CỦA MÌNH THÌ SỬ DỤNG GÓI CUSTOMIZE